Astrolog Gülay, 22 Haziran 1967 Malatya doğumludur. 6 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gülay’ın annesi Rusyalı olup küçük yaşlarda rüya ve insanların yüzlerini okuyarak astrologluğa ilk adımı farkında olmadan atmıştır. Astrolog Gülay, orta ve yüksek eğitimini Ankara’da tamamlamıştır. Astroloji biliminde spiritüel konularda araştırma görevlisi olarak Hacettepe Üniversitesinde Diller ve dinler tarihinde çalışmalar yapmıştır. Yurt içinde ki araştırmalarının yanı sıra yurt dışında Rusya’da bulunan St.Petersburg Devlet Üniversitesinde araştırma görevlisi olarak yer aldı.

Astroloji bilimiyle yıllardır ilgilenen ve Dünyanın en önemli bilimlerinden biri olduğunu düşünen Astrolog Gülay sürekli olarak yurt dışına ziyaretler yapmaktadır. Gürcistan, Bulgaristan, Almanya, Malezya’da gerçekleştirmiş olduğu ziyaretleriyle bilime dair araştırmalarına ve astrolojinin gelişimine katkı sağlamaktadır.

Gahl Sasson’ın araştırma ve çalışmalarını yakından takip etmekte olup astrolojide en çok etkilendiği Işığın Oniki Krallığı kitabında yer alan rabbin burçlara verdiği görevledir.

Rabbin Burçlara Verdiği Görevler

Rab, bir sabah oniki çocuğun önünde durdu ve her birine yaşamın
tohumlarını ekti. Çocuklar kendilerine verilen armağanı almak için birer birer öne çıktılar.

“KOÇ! Sana ilk tohumu ekme onurunu veriyorum. Ektiğin her bir tohuma karşılık elinde bir milyon tohum bulacaksın, fakat onların büyümelerini görecek vaktin olmayacak. İnsanların aklına BEN’i yerleştirecek ilk kişi sen olacaksın, fakat bu düşünceyi geliştirme ya da hakkında soru sormak senin görevin olmayacak. Yaşamının sebebi eylemdir ve bu eylem insanlara BENİM YARATICILIĞIMI haber verecektir. İyi çalışabilmen için sana KENDİNİ BEĞENME özelliğini veriyorum.” Ve Koç sessizce yerine çekildi.

“BOĞA! Sana tohumu madde haline getirme gücünü veriyorum. Başlanmış olan bütün işleri senin bitirmen gerektiği için görevin çok sabır istemektedir, aksi halde tohumlar rüzgârda savrulup kaybolacaktır. Yapmanı istediğim bu görev için soru sormayacak, işin ortasında düşünceni değiştirmeyecek ve başkalarından destek beklemeyeceksin. Bunun için sana GÜÇLÜLÜĞÜ veriyorum.
Onu akıllıca kullan.” Ve Boğa yerine çekildi.

“İKİZLER! Sana insanların çevrelerinde gördükleri şeyi anlamalarını
sağlayabilmen için cevapsız sorular veriyorum. İnsanların neden konuşup, neden dinlediklerini hiç bir zaman bilmeyeceksin, fakat cevap bulmak için yapacağın araştırmalarda sana armağan olan Bilgi’yi bulacaksın.” Ve İkizler yerine çekildi.

“YENGEÇ! Sana insanlara duyguyu öğretme görevini veriyorum. Bütün duyguyu yaşayarak öğrenmeleri ve olgunluğa ulaşmaları için onları hem ağlatıp hem güldüreceksin. Sana olgunluğu hızla arttıracak olan AİLE armağanını veriyorum.” Ve Yengeç yerine çekildi.

“ASLAN! Sana YARATICILIĞIMIN tüm görkemini dünyaya gösterme görevini veriyorum. Ancak azametinde dikkatli olmalı ve bu yaratıcılığın senin değil, BENIM olduğunu daima hatırlamalısın. Eğer bunu unutursan insanlar seni küçük göreceklerdir. Bu görevi iyi bir şekilde yerine getirirsen büyük haz duyacaksın. Bunun için sana armağanım Onur’dur.”. Ve Aslan yerine çekildi.

“BAŞAK! Sende insanların BENİM YARATTIKLARIMLA neler yaptıklarını sınamanı istiyorum. Onların ne yaptıklarını dikkatlice inceleyip kusurlarını hatırlatacaksın ve böylece BENİM YARATTIKLARIMI iyice öğrenmelerini sağlayacaksın. Sana bunu yapabilmen için SAF Düşünceyi armağan ediyorum.” Ve Başak yerine çekildi.

“TERAZİ! Sana insanların birbirlerine karşı olan görevlerini
hatırlayabilmeleri için hizmet erdemini veriyorum. Böylece insanlar
işbirliğini öğrenecek ve kendi davranışlarının diğer yönlerini de yansıtma yeteneğini edineceklerdir. Ve uyumsuzluk olan yere seni yerleştireceğim ve bu gayretlerin için sana armağanım Sevgi’dir.”

“AKREP! Sana çok güç bir görev veriyorum. İnsanlara düşündüklerini anlama yeteneği verdiğim halde, anladıklarını söylemene izin vermeyeceğim. Birçok kez gördüklerinle acı çekecek ve bu acı ile Benden uzaklaşacaksın. Bu acının BENden değil benim yanlış anlaşılmış olmamdan doğduğunu
unutacaksın. Birkaç insani hayvan gibi görecek ve onların hayvansal içgüdüleriyle öylesine uğraşacaksın ki yolunu şaşıracaksın, fakat sonunda gene BANA döneceksin. Akrep sana en üstün armağanım olan Amac’ı veriyorum.”

“YAY! Senden BENI yanlış anlayıp çaresizliğe düştüklerinde insanları güldürmeni istiyorum. Güldürme insanlara umut verecek ve bu umutla insanların gözlerini BANA çevirmelerini sağlayacaksın. Birçok kişinin yaşamına yalnız bir an için girecek ve girdiğin her yaşantıdaki huzursuzluğu tanıyacaksın. Sana Yay, karanlıktaki her köşeye erişip aydınlatabilmen için SONSUZ BEREKET veriyorum.”

“OĞLAK! Senden insanlara çalışmayı öğretmen için alın terini
istiyorum. Tüm insanların yükünü omuzlarında taşıyacağın için bu görev hiç de kolay değildir. Ama bu boyunduruğun yükü için senin ellerine insanlığın Sorumluluğunu koyuyorum.”

“KOVA! Sana insanların tüm olanakları görebilmeleri için gelecek
kavramını veriyorum. BENİM SEVGİMİ kişileştirmen için yalnızlık acısını çok duyacaksın. İnsanların gözlerini yeni olanaklara çevirebilmeleri için sana ÖZGÜRLUĞÜ armağan ediyorum.”

“BALIK! Sana hepsinden daha güç bir görev veriyorum. Senden
insanların üzüntülerini toplayıp BANA geri getirmeni istiyorum. Senin gözyaşların sonunda benim gözyaşlarım olacak. Senin topladığın üzüntüler insanların BENİ yanlış anlamalarından doğmuş üzüntülerdir, fakat senin onlara vereceğin şefkatle onlar yeniden BENİ anlamaya çalışacaklardır. Bu güç görev için sana en büyük armağanımı veriyorum. Sen oniki çocuğum arasında BENİ tek anlayan olacaksın, fakat bu ANLAYIŞ yalnız senin içindir, sen onu insanlara anlatmak istediğinde onlar seni dinlemeyeceklerdir.” Ve Balık yerine çekildi…